Paditen mediet të cilat propagandojnë radikalizma, ekstremizma dhe nxisin akte terroriste

Ka kohë që vazhdimisht dëgjojmë sesi portale, gazeta e adresa false a anonime fyejnë, shpifin, propagandojnë ekstremizma a nxistin akte kriminale, e që nuk janë sanksionuar, nuk janë ndjekur ex officio nga Institucionet kompetente të Republikës së Kosovës.
Më 12.09.2019, në Gjykatën Themelore në Prishtinë, paditësi Skender Jashari ka paditur Portalin Koha Islame, Gazetën Impakt dhe një adresë të rrejshme në facebook, për disa shpifje, fyerje, shkrime nxitëse-shtytëse dhe propaganduese të terrorizmit islamik, me të cilat kanë patur qëllim keqinformimin e besimtarëve musliman në Trojet Shqipëtare, prej të cilëve pastaj të manipulohet ndonjë person, për të kryer a tentuar të kryej akt terrorist kundër Skender Jasharit, apo sipas gjitha dyshimeve, që të kryejnë akt terrorist agjentët e Serbisë duke i’a mveshur aktin e tillë gjoja Shqipëtarëve të besimit islam. Siç kishin tentuar edhe në rastin e 27.05.2009, agjentët islamik të Serbisë të kidnaponin e që për pasojë tentuan ta vrisnin, por që pastaj polic hetues të policisë së Kosovës, të cilët janë identifikuar si agjent të Serbisë, kërcënonin që mos të akuzohej terrorizmi islamik i dirigjuar nga Serbia. Njejtë edhe në rastin e Kërcënimit të Natës së Pashkëve të 2012, ndaj Skender Jasharit, ku organizata terroriste islamike e Serbisë “ Xhihadi Thërret”, kërcënojnë se “do ia heqnin kokën” etj.
Padia për shpifje dhe ofendim e paraqitur në Gjykatën Themelore në Prishtinë, ka për qëllim kompensimin material të shkaktuar ndaj viktimës, nga fyerja, shpifja, rrezikimi i jetës së tij, krijimi i shqetësimit serioz dhe kërcënimet konkrete të jetës së tij.

Nga Gjykata është kërkuar që:

1. Të urdhërojë ndalimin e shpifjeve, fyerjeve nga Koha Islame, Gazeta Impakt dhe të një adreseje false të facebookut, të bëjnë edhe në të ardhmen;
2. Të urdhërojë që të tërheqin materialet shpifëse dhe fyese që kanë bërë kundër Skender Jasharit si Koha Islame, Gazeta Impakt dhe dhe të një adreseje false të facebookut;
3. Të demantojnë materialet e tilla shpifëse dhe fyese kundër Skender Jasharit dhe të kërkojnë falje publikisht: Koha Islame, Gazeta Impakt dhe dhe të një adreseje false të facebookut;
4. Të kompensojnë materialisht për gjithë dëmin që i është shkaktuar, shkaku i shpifjeve dhe përmbajtjes kërcënuese dhe nxitëse të akteve terroriste kundër Skender Jasharit, që kanë bërë Koha Islame, Gazeta Impakt dhe dhe të një adreseje false të facebookut.
Gazeta Impakt dhe Koha Islame, kërkohen që në emër të zhdëmtimit dhe kompensimit të gjithë dëmeve, vuajtjeve, fyerjeve, shpifjeve, kërcënimeve dhe shqetësimeve që i kanë shkaktuar të gjithë njerëzit shkaku i shkrimeve shpifëse dhe fyese që kanë bërë kundër tij, ta kompensojnë secila në vlerë nga 150.000( një qind e pesëdhjetë mijë) Euro.
Padia dokumentohet dhe faktohet katërcipërisht me prova të cilët shumica kanë qenë publike, shkrimet fyese, shpifëse dhe nxitëse të akteve të terrorizmit islamik të dirigjuar dhe për qëllim-interes të Serbisë, kundër Skender Jasharit si:
1. Gazeta Impakt, publikon një shkrim fyes, kërcënues dhe nxitës të terrorizmit islamik, gjatë muajit maj 2019, me titull:”Facebook-u mbron faqen ekstremiste Feja e Shqiptarit eshte Europa dhe Skender Jasharin”1
2. Koha Islame si portal, ashtu edhe faqja e saj në facebook, publikoi dhe shpërndau përmes faqes së saj në facebook. Shkrimin kërcënues, fyes dhe nxitës të terrorizmit islamik, të titulluar:” Skënder Jashari, katoliku i Kosovës që imiton terroristin në Zelandën e Re!”2 të publikuar më 06.07.2019.
3. Gazeta Impakt, kopjon shkrimin që ka bërë Koha Islame, të titulluar:” Skënder Jashari, katoliku i Kosovës që imiton terroristin në Zelandën e Re!”,3 të publikuar më 06.07.2019, duke ndihmuar në shpërndarjen edhe më shumë të shpifjes që ishte bërë kundër Skender Jasharit.
4. Gazeta Impakt, rreth dy javë më parë nga data e 04.09.2019, publikon një tjetër shkrim fyes, shpifës, kërcënues dhe nxitës të akteve të terrorizmit islamik kundër Skender Jasharit, të titulluar:” Katoliku fashist Gjergj-Skender Jashari sulmon rolin e hoxhallarëve në Luginën e Presheves” 4
1. https://gazetaimpakt.com/facebook-u-mbron-faqen-ekstremiste-feja-e-shqiptarit-eshte-europa-dhe-skender-jasharin/
2. http://kohaislame.com/skender-jashari-katoliku-i-kosoves-qe-imiton-terroristin-ne-zelanden-e-re/?fbclid=IwAR1dKcogaaJCYpVlvJbSsZxh3rlEVCXTVOG7H5DmKjE7s9ZMSn-K38dJ3Sg
3 https://gazetaimpakt.com/skender-jashari-katoliku-i-kosoves-qe-imiton-terroristin-ne-zelanden-e-re/?fbclid=IwAR1YOdwZr2ipCJyMRzAQJ7tMg1tsgmmNK_U6JgQEwyrlbpPwfH36SO7y4zU
4 https://gazetaimpakt.com/katoliku-fashist-gjergj-skender-jashari-sulmon-rolin-e-hoxhallareve-ne-luginen-e-presheves/?fbclid=IwAR28z0CQ46zFwR3PxYkKnMRCk6VmwBZwEaZrZnymqU1RDpshDcd1CgEyq78
4
5. Gazeta Impakt, publikon një shkrim tjetër fyes, shpifës, kërcënues dhe nxitës të akteve
të terrorizmit islamik kundër Skender Jasharit, më 09.09.2019, me titull:” Islamofobi
Gjergj-Skënder Jashari sulmon përsëri: Harruam Europën, për çallmen osmanoislame!”
5
6. Derisa nga një adresë false e facebookut, e emërtuar si “Mirjeta Saiti” nga postimet e
saj në facebook, shohim që poston kundër Ramush Haradinaj( duke e akuzuar për antiislamik),
ashtu edhe kundër Arbana Xharrës, kunder një mesueseje të Prizrenit, si dhe
kundër Skender Jasharit. Nga komentuesit shihet që më së shumti kundër Skender
Jasharit kanë komentuar, sesa kundër Ramush Haradinaj, Arbana Xharrës etj. Madje ka
përgatitur fotografinë kërcënuese, fyese, shpifëse dhe nxitëse të akteve të terrorizmit
islamik kundër Skender Jasharit, me mbishkrimin :” Ky është islamofobi Skender
Jashari katoliku i Kosovës që po përpiqe ta imitoj terroristin e Zelandës së Re” ndërsa
poshtë fotos është shkruar:”Çka mendoni ju për të? Dhe Mos hesht. Shpërndaje.”
6Madje shihet që janë bërë 43 shpërndarje, 10 komente dhe 20 reagime në këtë postim.7
Mirjeta Saiti, ka disa pastime që i bënë kundër Skender Jasharit, si psh: Gjergj
Shqipëria-Skender Jashari shihet në një foto të saj8 e cila dy herë është shpërndarë.
Qëllimi i fotografisë së tillë, është pos fyerjes, kërcënimit, shpifjes edhe nxitja e akteve
terroriste islamike kundër Skender Jasharit apo edhe si mbulim aktesh terroriste të
Serbisë që do ia ngarkonin pastaj terrorizmit islamik! Shumica e kërcënuesëve, fyesëve
janë nga Maqedonia e Veriut, Lugina e Preshevës, vendet e BE-së( Zvicër dhe Gjermani)
por edhe nga Republika e Kosovës. Madje shihet edhe një adresë tjetër e rrejshme, e
emërtuar “Ari Ari Zhitia” adresë kjo e cila fyen Nënë Terezën, Skenderbeun, dhe
Skender Jasharin!9 Fotoja fyese, kërcënuese dhe nxitëse e akteve të terrorizmit islamik
kundër Skender Jasharit, e bërë nga “Mirjeta Saiti”, është shpërndarë edhe nga adresa
“Ari Ari Zhitia” për 34 herë, madje qëllimisht ka shpërndarë nëpër disa dhjetëra faqe
dhe grupe në facebook.
Shpërndarësit e postimeve-shkrimeve fyese dhe kërcënuese të Koha Islame, Gazeta
Impakt dhe fotografisë fyese dhe kërcënuese të adresës së rrejshme të facebookut, janë bërë në
formë të të grupës dhe në formë të qëllimshme-të organizuar( shih psh: kërkesa e adresës së
rrejshme të facebookut që të shpërndahet fotografia; apo veprimi i shpërndarjes së fotos së tillë
qëllimisht nga një adresë tjetër false të facebookut që qëllimisht shpërndan fotografinë e tillë).
Qëllimisht disa dhjetëra faqe dhe adresa të facebookut, kanë shpërndarë postimet e tilla, me
5 https://gazetaimpakt.com/islamofobi-gjergj-skender-jashari-sulmon-perseri-harruam-europen-percallmen-
osmano-islame/
6. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2341734782583144&set=a.1699457336810895&type=3&
theater
7. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2341734782583144&set=a.1699457336810895&type=3&
theater
8. https:// https://www.facebook.com/mirjeta.saiti.5/posts/2218808971542393
9. https://www.facebook.com/profile.php?id=100010524258041&__tn__=%2CdlCH-RR&
eid=ARAIfHii9UFxzmm8T8IhX3SKkGdk1iXzOGQd7TVfuiVUORK3ubsDHuIrumFy1Neu75U9yfz2orcloqXK&hc_ref=
ARTCXP1ZID6PKMF2JpnYyCh3pjrLLsX3dvtxoe3H_XmWvJTylOq-4KhweW6fP1xAd_0
5
qëllim të fyerjes, kërcënimit dhe nxitjes së akteve terroriste kundër Skender Jasharit. Derisa
indirekt në shpërndarjen e materialit të tillë, ndikojnë edhe terroristët islamik të dënuar( p.sh:
B. B. etj) apo hoxhallarë radikal si A. A etj.
Shkaku i këtyre shkrimeve shpifëse, fyese, kërcënuese dhe nxitëse të akteve të terrorizmit
islamik kundër Skender Jasharit apo në adresën e tij; kanë shkuar qindëra kërcënime me jetë; i
është rrezikuar siguria dhe jeta tij; pa përfshirë shqetësimet, fyerjet dhe shpifjet e bëra ndaj tij;
fotografimet e fshehta; etj. Më shqetësuese janë kërcënuesit në formë të organizuar në disa
grupe, mes tyre shihen edhe një zyrtarë korrektues në Republikë të Kosovës; kërcënues të
ngjajshëm me ISIS-in; kërcënime nga njerëz dhe mes tyre në formë të grupës, që vijnë nga
vende të ndryshme të rajonit. Këso kërcënimesh, të ngjajshme i kishte patur njejtë edhe në
rastin para se t’i ndodhte tentim-vrasja më 27.05.2009.
Derisa gjykata kompetente, në të cilin rast e përfaqësoj Skender Jasharin, presim që t’i
kompensohet meritorisht dëmi që i është shkaktuar në çdo aspekt. Derisa siç e konfirmon edhe
Skender Jashari, tashmë ka paraqitur edhe kallëzim penal, ndaj gjithë atyre që kanë shpif, fy,
kërcënuar apo kanë nxitur a tentuar akte terroriste islamike kundër tij.

Më:14.09.2019

Shkruan: Drita Jashari, master në drejtimin juridiko-ndërkombëtar në Universitetin e Prishtinës

Shperndaje ne
Updated: 20 Shtator, 2019 — 02:15

The Author

Drita Jashari

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Ky sajt përdor Akismet-in për të pakësuar numrin e mesazheve të padëshiruara. Mësoni se si përpunohen të dhënat e komentit tuaj.