Letër-Kërkesë publike drejtuar medjave të shkruara elektronike

”Kërkesë”

Drejtuar njësisë bashkjake të ishë Komunës Hotolisht , Kryetarit të Bashkis së Librazhdit, antarve të këshillit së Bashkisë-Librazhd.

Drejtorisë arsimore në Hotolisht dhe Librazhd.

Drejtorisë së arsimit qarku Elbasan.

Ministrisë së Arsimit Tiranë.

Deputetve të rrethit Librazhd-Prrejas ,qarkut Elbasan.,

Kryeministrit të vëndit.

Gjatë sistemit qeverisës monist 50-të vjeçarë në shqipërinë tonë londineze, a mosë vallë janë emëtuar ndoshta (gabimisht aksidentalisht )identifikuarë pagzuarë rrugë sheshe institucione objekte shkollore , ‘’me apo pavetëdijen informacionin e tyre në raport me të të kaluarën biografinë e tyre pozitive apo negative kriminale pseudo-patriotike të këtyre dëshmorëve ?,apo ndoshta të atyre pseudo dëshmorëve aksidental?’’

Porë që gjatë qeverisjes së tyre 50-të-të vjeçare moniste realiteti faktik qëndron se kanë emërtuarë pagzuarë rrugë sheshe bulevarde objekte shkollore etjer ,pikërisht konkretisht edhe me emrat mbiemrat e banditëve kusarëve grabitqarve keqbërsave kriminelëve vrasësve , të identifikuarë imponuarë rreklamuarë reabilituarë kamufluarë rrejshëm ,kinse si pseudo-patriot pseudo-atdhetarë dëshmorë aksidental imagjinarë, jo të vërtetë inegsistent.

Sepse konkretisht një parodi tragji-komedi mono-dramë teatrore poshtërsisht kriminalisht e kemi një rast konkret fenomen realist flagrant aktual i implementuarë bekurë legalizuarë çertifikuarë noterizuarë hipotekuarë gjatë sistemit monist ,pikërisht me Shkollën e Mesme të Bashkuar në fshatin Hotolisht Qëndër ,të ishë komunës Hotolisht Rrethi Qyteti Librazhd Shqipëri Londineze

Nga Dashamir Alliu

Ne si pasardhës, nipër dhe stërnipër të Zyber Alliut kërkojmë nga ju si përfaqësues të këtyre institucioneve të Shtetit”të lartë cekur” që Shkolla e mesme e Bashkuar në Hotolisht-Qendër, shkollë e cila gjatë viteve të Pushtetit diktatorjal – monist iu vu emri i ”Rrahman Çotës” dhe sot kjo shkollë është e emërtuar dhe thirret padrejtësisht dhe në mënyrë të pamerituar si Shkolla e mesme e Bashkuar “Rrahman Çota”, dhe arsyeja që ne si pasardhës të Zyber Alliut po iu drejtohemi juve me këtë kërkesë është se gjyshi ynë Zyber Alliu është vrarë dhe ekzekutuar pabesisht në mënyrë kusareske, ordinere dhe tinzare në ushtrim të funksionit dhe detyrës së ish-kryeplakut të Hotolishtit ,dhe është vrarë nga këta persona të cilët kanë qenë të dënuar nga gjyqësia dhe drejtësia e asaj kohe me burgim, të cilin e kanë mbajtur në Elbasan deri sa grupet e rezistencës të cilët luftonin kundër pushtimit fashist dhe atij nazist i nxorën nga burgu i Elbasanit, burg të cilin e shpërthyen për të nxjerrë nga ai shokët e tyre të idealit, por nga ky shpërthim i burgut përfituanedhe këta vrasës ordinerë, të cilët nuk ishin burgosur aty për patriotizëm siç kanë reklamuar, shpifur dhe propaganduar gjithë këto vite pasardhësit “e shkolluar” të këtyre vrasësve.

Dhe në këtë bandë ordinere, e cila kishte planifikuar me gjakftohtësi ekzekutimin e kryeplakut të Hotolishtit, bënte pjesë edhe Rrahman Çota, i cili së bashku me bandën e tij ka qenë i dënuar me burg nga drejtësia e asaj kohe pikërisht për krimin dhe vrasjen e pabesë e ordinere të kryeplakut të Hotolishtit Zyber Alliut.

Dhe kjo që përmendëm më lart është”Vetëm” njëra nga arsyet dhe argumentet e shumta të pamohueshme që ne si pasardhës të Zyber Alliut jemi të indinjuar, fyer dhe poshtëruar gjatë gjithë këtyre viteve që shkolla ku kemi mësuar ne, dhe vazhdojnë të mësojnë fëmijët tanë është emërtuar dhe mban emrin e një vrasësi ordiner, i cili me bandën e tij planifikoi dhe ekzekutoi pabesisht pas shpine gjyshin tonë dhe kryeplakun e Hotolishtit Zyber Alliun.

Dhe ky është njëri fakt i pamohueshëm të cilin edhe ju si kryetarë bashkije , antarë të asamblese së bashkisë së Librazhdit,por edhe si banorë rezident , që keni banuar në të kaluarën banoni aktualisht në rrethinat fshatrat dhe qytetin e librazhdit, mund të jeni të informuarë nga parardhsit familjarët e juaj më të moshuar për këtë vrasje kriminale-banditeske të pabesë në pusi pabesi më 23-shtator të 1940-tës.

Dhe për këto arsye argumente të cekura sipërfaqsore , ne si pasardhës të Zyber Alliut kërkojmë nga ju si përfaqësues të këtyre institucioneve vendimmarrëse që kësaj shkolle në Hotolisht-Qendër t’i hiqet emri i Rrahman Çotës, dhe të quhet thjesht Shkolla e mesme e Bashkuar “Hotolisht” ose ti vihet emri i ndonjë personaliteti tjetër meritor ,ose të emërtohet me ndonjë datë apo festë të shënuar historike për Kombin Shqiptar.

Objekti në foto i cili është gjatë sistemit monist është emërtuar pagzuar padrejtsisht me Emrin e Rrahman Qerim Cotës,Pra ësht Shkolla e Mesme e Bashkuarë në fshatin Hotolisht-Qëndër, të ishë Komunës Hotolisht .

Arsye dhe fakt tjetër i pamohueshëm se pse ne si pasardhës të Zyber Alliut kërkojmë që ti hiqet emri i këtij”Vrasësi-Ordiner” personi kësaj shkolle është se motivacioni në emërtimin e kësaj shkolle është i pamerituar, dhe ky motivacion ka qenë se gjoja ky person ka rënë dëshmor në fushë të nderit kundra pushtuesve të huaj dhe bashkëpunëtorëve dhe tradhtarëve-kolobracionistëve, motivacion pseudo-argument i cili është kryekëput i rrejshëm jo i vërtetSepse , sipas të dhënave dhe informatave që kemi siguruar ne , është e vërtetë që ky person ka vdekur gjatë luftës nga plagë të shkaktuara nga armë zjarri, mirëpo këto plagë në trupin e tij nga të cilat ai gjeti vdekjen nuk ia shkaktuan armët dhe plumbat e pushtuesve apo të kolaboracionistëve, por këto plagë vdekjeprurëse në trupin e tij i shkaktoi ai vetë me armët e tij dhe këtë plagosje të vetvetes me pasojë vdekjen a e ka bërë nga padituria apo nga pakujdesia për këtë nuk mund të japim ndonjë version përfundimtar dhe për këtë mund të deklarohen vetëm bashkëmoshatarët dhe bashkëluftëtarët e tij në atë ngjarje dhe vetëplagosje që i shkaktoi vdekjen.

Dhe një motivacion i tillë i rrejshëm “dëshmor” në emërtimin e asaj shkolle nuk mund të jetë i mjaftueshëm dhe serioz që kjo shkollë të vazhdojë të mbajë emrin e Rrahman Çotës, biografinë dhe bëmat e të cilit”pseudo-patriotike-pseudo-atdhetare” janë vetëm ato që i kemi cekur sipërfaqsisht më lart, dhe për këto arsyedhe argumente ne si pasardhës të Zyber Alliut po ju drejtohemi me këtë ”Kërkesë” dhe kërkojmë nga ju si përfaqësues të këtyre institucioneve të Shtetit që ta analizoni dhe trajtoni me korrektësi këtë kërkesë të drejtë tonën mbështetur në ato argumente të pamohueshme që kemi radhitur më lart dhe kërkojmë nga ju që të merrni për bazë këto shqetësime realiste që kemi ngritur, trajtuar dhe shtjelluar në këtë kërkesë tonën drejtuar juve si përfaqësues dhe zyrtarë të institucioneve demokratike shtetërore dhe publike.

E ricilësojmë se Shkolla e Mesme e Bashkuar në Hotolisht-Qendër që vazhdon të mbajë padrejtësisht në mënyrë të pamerituar emrin e Rrahman Çotës, për ne si pasardhës të Zyber Alliut është një diskriminim, ofendim, poshtërim dhe provokim që na është bërë”gjatë sistemit diktatorjal-monist”- dhe vazhdon të na bëhet.

Kemi besim të plotë tek ju si përfaqësues të zgjedhur me vullnetin e lirë të popullit ushtrues te funksioneve dhe mbajtës të merituar të pozitave zyrtare ne institucionet demokratike shtetërore dhe publike që pasi ta keni lexuar dhe analizuar këtë kërkesë tonën duhet ti kuptoni dhe arsyetoni shqetësimet tona të cilat i kemi ngritur në këtë kërkesë tonëm dhe besojmë që ju do merrni vendimin e duhur, të drejtë dhe shumë të vonuar që kësaj shkolle ti hiqet emri i Rrahman Çotës.

Gjithashtu u vëmë në dijeni me këtë kërkesë tonën të drejtë dhe legjitime drejtuar juve si zyrtarë të këtyre institucioneve shtetërore se në qoftëse nuk merrni vendimin e drejtë për këtë kërkesë dhe këto shqetësime që ne kemi ngritur aty do jemi të detyruar që fëmijëve tanë dhe më gjerë t’u këshillojmë që ta bojkotojnë mësimin në këtë shkollë derisa ju të reagoni dhe të mirrni vendimin e drejtë për këtë kërkesë tonën legjitime dhe të drejtë, sepse ne nuk mund të lejojmë më që fëmijët tanë dhe më gjerë të përjetojnë atë poshtërim, ofendim dhe provokim që kemi kaluar ne s’do lejojmë që ta kalojnë edhe pasardhësit tanë dhe nuk mund të na e lejojë më ndërgjegja pasi ne si pasardhës të Zyber Alliut dhe banorët e tjerë të ishë Komunës – Hotolishtit i njohin shumë mirë biografinë dhe bëmat negative”pseudo-patriotike” të Rrahman Çotës, prandaj nuk mund të pajtohemi që në dëftesat apo diplomat që jep ”Shkolla-fillore-tetvjeçare e Mesme e Bashkuar në Hotolisht-Qendër ”të jetë i shtypur”në këti dëftesa-diplloma” edhe emri i këtij vrasësi ordiner, i cili është ”ofendim poshtrim ”për këtë shkollë dhe këta nxënës, dhe jo nder siç kanë reklamuar dhe reklamojnë gjithë këta vite pasardhësit dhe pinjollët e këtyre vrasësve ,të cilët e imponuan emrin e këtij vrasësi në këtë shkollë gjatë kohës së monizmit kohë në të cilën këta ishin të përkëdhelurit dhe përkrahurit nga ai regjim.

Dhe kjo për ne si pasardhës të Zyber Ali Alliut është më tepër se poshtërim dhe provokim prandaj presim dhe kërkojmë nga ju që të merrni vendimin e duhur dhe të drejtë edhe ti hiqet emri i këtij ”vrasësi”kësaj shkolle.

Dhe kemi mbështetjen, pëlqimin dhe solidaritetin e pjesës më të madhe të banorëve të ishë komunës së Hotolishtit,

Nëse do të jetë i nevojshëm-domosdoshëm”nga ju si përfaqsus të zgjedhurë të këtyre institucionëve të shtetit konkretisht Bashkisë së Librazhdit-dhe nga këto institucione arsimore” do të organizojm edhe një peticion me emrat mbiemrat nënshkrimet e banorve të njësisë bashkjake të ishë Komunës Hotolisht , dhe do tjua dorzojmë këtyre institucionëve shtetërore Bashkjake arsimore të lartcekurë në fillim të kësajë Kërkese.

Sepse konkretisht pasë çlirimit të vëndit nga pushtusit fashisto-nazist ,gjatë sistemit monist pasardhsit të afërmit e Rrahman Qerim Çotës një ndër arsyet argumentet kryesore që mund të jenë ndier ndoshta krenarë superior kundrejt pasardhsve familjarve farefisit të Zyber Alliut dhe banorve autokton vendali të trevës së Hotolishtit , dhe si pasardhës (pseudopatriotesh apo pseudëshmori?) kanë kërkuarë insistuarë me këngulje gjatë ati sistemi monist , që shkolla e mesme e bashkuarë në fshatin Hotolisht Qëndër,të emërtohet identifikohet pagzohet me emrin e Rrahman Qerim Çotës ,pra argumenti i tyre kryesorë ka qën se Rrahman Çota ka rënë dëshmorë në fushbetejë kundër pushtusve fashisto- nazist dhe ballistave tradhtarëve-kolobracionist bashkpuntorë të ishë pushtusve nazi fashist ,kurse argumenti motivacioni tjetër mashtrus prefid i pasardhsve të afërmve të Rrahman Çotës duhet të ketë qën, si arsyetim justifikim amistim kundrejt të kaluarës kriminale banditeske vrastare të parve të tyre ,pra Rrahman Çotës dhe bashkpuntoreve të tij vrasës , se para se të beheshin idroktinoheshin konvertoheshin në idealist komunist patriot atdhetarë dhe partizan më pas Dëshmorë aksidental!- Rrahman Çota me të vëllait e tijë Ymer Qerim Çotën ,dhe kushurin e tyre Muharrem Çotën ,pra kanë qën vrasës kriminel bandit grabitqarë ,(ndoshta këtyre pasardhsve të tyre ,këta vrasës mund tju jenë dukur graduar vlersuarë simpatizuar klasifikuarë si piratë të të thesarëve të karaibëve ,Robin Huder apo Spajdermena të këtyre kohrave moderne?dhe jo grabits uzurpatorë kriminel apo vrasës të rëndomt kriminel) ,të cilët pikërisht më 23-shtator të vitit 1940-të ,e ftuan në pusi prit dhe e vranë në pabesi (mbasi pothuajse gjatë gjithë asaj nate vrastare këta tre bastard kriminel i kishin vajtur si mysafir për dark Zyber Alliut në kullën shtëpin e tijë ,së bashku në bashkpunim me vëllait e tij Ymer Qerim Çotën ,dhe kushurin e tijë Muharrem Çotën etjer ,që si qëllim kriminal vrastarë si mysafir kishin pasur kundrejt kryeplakut te Hotolishtit Zyber Alliut ta manipulonin mashtronin dërgonin drejt pritës pusisë vrastare që ja kishin pregatitur (dhe në realitet si të djallzuar që ishin në gjakun shpirtin e tyre të zi mashtrusa intriganta të djallzuarë ja arritën qëllimit të tyre kriminal ,dhe Zyber Allin e dërguan drejt pritës pusisë .Por sipas telenovelave satiriste teatrore filmike mashtruse te konvertuara kamufluara në teatro mono drama filma gjatë perjudhës moniste,pikërisht të tilla vrasje kriminale ordinjere grabitqare, i kanë arsyetuarë ëmbëlsuar kamufluarë amistuar si akte trimërije zgjuarsije patriotike atdhetare ,sikurse demek këta (pseudo-Robin-Hudër m…r?) pra kriminel grabitqarë vrasës ordinjer,i kanë bërë këto poshtërsira tradhtira prerje në besë vrasje ,në pusi pabesi ,kinse demek për të protestuarë reaguarë kundërshtuar luftuarë padrejtsit shoqërore klasore gjatë asaj perjudhe ,dhe pasardhsit e këtyre ,,– vrasësve konkretisht ,edhe në këto vitet e pasë 90-tave jetojn mburren fryhen si pula gjela knojsa pa pupla, me ëndrat holuacionet imagjinatat krenarinë kriminale propoganduse mashtruse te ati ishë sistemi monist diktatorjal bolshevik stalinist ,Vrasje kriminale anti humane anti njerzore , të cilat ishë ai regjim diktatorjal monist i ka dokumentuarë propoganduarë rreklamuarë edhe ne emisione teatro porë edhe në filma .Me skenar qesharak arsyetus kamuflus amistus të reabilitushëm ekulibrushëm embëlsushëm per kriminelët vrasës ,dhe kundrejt pasardhsve familjarve te këtyre kriminelve vrastarë,dhe si skenar justifikus arsyetus të këtyre emisionëve filmave të ati sistemi monist ka qën ,se i varfri i fshatit lagjes qytetit pra fukaraja zibidija dembeli paraziti i fshatit ,u revoltua na u bë kryengritës e vrau (kulçedrën që pinte dhe shteronte burimin lumin e fshatit) pra nuk kanë bër krim porë akt trimërije ,sepse vranë gjakpirsin beun agan e fshatit , sepse ai ishte fajtori demoni kryesorë pse ky ishte i varefer i sëmurë i pa tokë i pa arsimuarë i pashpresë .Porë sipas këtyre filmave të perjudhës moniste, të gjithë këta ishë bejlerë agallarë pronarë tokash tregtarë të arsimuarë në universitetet të ndryshme të evropes botës ,na paskan qën të gjithë ballist kolobracioniste tradhtarë antikomtarë ,jo patriot jo atdhetare sipas shpifjeve perrallave te dokumentuarë edhe në ata filma teatro mono drama libra pa fund të shkruar gjatë sistemit monist,Arsyeja që i ceka elaborova trajtova shtjellova sensibilizova sipërfaqsisht këtë fenomen në raport me këto vrasje(të ndodhuar para pushtimit fashist të shqipërisë gjatë ati pushtimi dhe pas çlirimit të vendit dhe instalimit të regjimit monist)-Vrasje kriminale të bëra pikërisht prej këtyre kriminelve ordinjer ,të konvertuar kamufluarë konvertuarë transformuarë graduar më pas në patriot atdhetarë pseudo-dëshmorë, ka të bëjë,sepse edhe kriminelet vrasësit e ishë kryeplakut të trevës së Hotolishtit Zyber Alliut dhe pasardhsit e tyre ,identik njëjt kanë dezinformuarë propoganduarë shpifur vjellur zi e terr kundër Zyber Alliut dhe pasardhsve të tijë (identik si në këta filmat e realizmit socjalist komunist të ishë kinostudjos Shqipërija e Re) .Pra kanë shpifur zi e terr me qëllimin e vetëm për të kamufluar arsyetuar justifikuarë amistuarë krimin vrasjen e Zyber Alliut , që e bën parardhsit e tyre ,duke shpifur dezinformuar mashtruar se Zyber Alliu në atë perjudh gjatë pushtimit fashist të shqipërisë ,sipas atyre kriminelve grabitqarve kusarëve (Por këta vrasës shpëtimtarë Robin Huta -m..a plera ,për fukarejt shtresat e varfra na paskan qën herojt shpëtimtarë?)Kurse ishë kryeplaku i Hotolishtit Zyber Ali Alliu ,na paska qënë kulçedra që pinte thante burimin lumin e fshatarve ,gjakpirsi shushuja fajtori kryesorë i trevës së fshatit Hotolisht, pra Beu agai Zyber Alliu i fshatit Hotolisht .Por sipas këtyre kriminelve vrastarë dhe pasardhsve pinjollve të tyre ishë kryeplaku i trevës së Hotolishtit Zyber Alliu dhe pasardhsit fëmijët e tijë minoren jetim ,në vitet 1940-te na paska qën tradhtarëve-kolobracionist ballist bashkpuntorë të ishë pushtusve fashis nazist të shqipërisë .Por këto imagjinatat mashtrimet inskenimet përrallat e ketyre ishe vrasësve dhe pasardhsve të këtyre vrasësve janë shumë të thjeshtë për ti analizuar dëshifruar dekonspirurë kuptuar ,për faktin arsyen e thjeshtë shumë kuptimplot ,sepse pikërisht konkretisht partija komuniste shqiptare ka lindur është themeluar ka dal në sken gjatë luftës së dyt botrore me datën 8 nenor të vitin 1941, kurse balli komtare ka lindur është themeluar në atë shqipëri londineze gjatë pushtimit fashist si fraksion politik ushtarak në vitin e 1942-shin .Dhe realite ti faktik ka qënë se Zyber Allin këta vrasës kriminel ordinjer e kishin vratë në pusi pabesisht më 23 shtator të 1940-tes ,pra në këtë vit në shqipëri nuk ekzistonte as Balli komtare tradhtaret kolobracionist ,por as partije Komuniste staliniste bolshevike e këtyre vrasësve pseudopatriot ve dëshmorve ,pra Zyber Alliu nuk ka qen as Ballist ,por nuk ka qën as Komunist ,po të jetonte në ato vite ndoshta do të ishtë bër ndonjë tradhtarë kolorabacionist me damk si komandant i ballit komtarë si Sali Protopapa ? Por sështë çudi dhe e pamundur apo ironike satirike se Zyber Alliu po të jetonte në ato vite të pushtimit fashisto nazist të shqipërisë , mund të ishte bere idroktrinuar infektuarë me epidemine idologjinë kancerogjene marksite leniniste komuniste serbo sllaviste , dhe mund të ishte tunduarë kishte shkuar bër atentator partizan vullnetarë ,apo ndonjë komandant komisar i këtyre çetave kompanive brigatave divizionëve partizane që luftonin kundër pushtimit fashisto nazist nazist .

Por realiteti faktik ka qën sepse e kishin vrar në 1940-tën pikërisht këta kusarët banditët pseudopatriotët partizanët dëshmorët aksidental .Realiteti në raport me ishë kryeplakun e trevës së Hotolishtit Zyber Allin ka qënë se ai nuk ka qënë as (Bej dhe aspak Aga ).Eshtë mese e vërtet se ka pasur pasuri toka objekte banimi dyqan-Han , që edhe në ditët e sotme gojdhënat e të moshuarve flasin për Hanin e Zyber Alliut në Hotolisht dhe punishten e prodhimit të Rakisë ,por edhe për mullijt kope me bagti etjer ,por ai i ka pasur këtë pasuri të trashëguar nga babai i tijë Ali Alliu dhe më punën djersen e tij ,dhe nuk ja ka marë grabitur askujt ato ishë pasuri materjale toksore fjnancjare. Por Zyber Alliu ka qen nje fsnik i arsimuarë në medresen e Ohrit , patriot atdhetarë, patriotizëm atdhetari të tijë të ciën e ka dëshmuar në teori dhe në praktik me pjesmarrjen e tijë vullnetare në luftën e shkodrës kundër pushtusve serbo malazez ,dhe në luftën e Vlorës kundër pushtusve Italian,porë ka qën edhe bamirës humanitarë solidarë kundrejt bashkfshatarve miqve nevojtarve në nevoj , por edhe ka qën fisnik bamirs tolerant kavaljer fisnik edhe kundrejt armiqve mosmirnjohsave te tij (siç ishin konkretisht në kë rast vrasësit e tij të pabes që ja hëngrën bukën në shtëpin kullën e tijë, deri në orët e mëgjesit më 23 shtator të 1940-tës ,dhe ja përmbysën kupën bukshkelsit të pabesët si falenderim këta vrasës monstruma e ftuan dërguan drejt pritës pusis të cilën ja kishin pregatitur ku edhe e vran Zyber Allin.

Në këtë foto është ishë shtëpija -kulla tre kaçe,dhe njëra nga ishë bashkëshortet e tijë, djemt bashkëshortet niprit stërniprit e Zyber Ali Alliut,që kane dale foto në vitet e pasë shtadhjetave,përballe shtëpisë-kullës së ri-ndërtuarë nga Zyber Alliu, pasi e dogjën Serbët në luftën e Parë ballkanike në ekspeditat inkursionet kanibaleske vrastare paramilitare vrastare shfarosëse kundrejt kombit shqiptarë më 1912-tën 1913-tën, kur depërtuan nga Struga Qaf-Thana Skroska Quksi Xhyra Mali Shebenikut , deri në Durrës dhe e bënë të pamundur shpalljen e pavarsisë së vendit në këtë qytet , depërtuan ushtarakish pikërisht pasi u thye rezistenca e armatosurë e popullsisë së Librazhdit nga inkursionet ekspeditat ushtarake luftimet betejat që u zhvilluan nga Struga-Prrejasi dhe në tërsi të fshatrave vendbanimëve të luginës së lumin -Shkumbin.

 

Gjithashtu ajo qe vlen të ceket , është fakt dhe mëse e vërtet se ishë kryeplaku i Trevës së Hotolishtit Zyber Ali Alliu ka qënë i martuar dhe ka bashkë-jetuar krijuar familje ka lën pasardhës trazhgimtarë të tijë me tre bashkshorte, në fise mbiemra të ndryshëm që i ka pasur nga rrethi i Librazhdit ”Sepse vrasesit dhe pasardhsit e vrasesve te Zyber Alliut edhe ne kete aspekt SA I PERKET PER MORALIN JETEN PRIVATE BASHKESHORTORE FAMILJARE TE TIJE , kane shpifur dezinformuar ” POSHTERSISHT KRIMINALISHT ”kundrejt personalitetit te Zyber Alliut ”, por ky fakt realitet Zyber Ali Allin nuk mund ta akuzojm paragjykojm etiketojn apostrofojn demonizojm, se ai na paska qënë imoral apo i shthurur degjeneruar majak seksual ,gjahtar pashkatarë kërcënus grabitqar sulmus apo përdhunus i gjyshëve nënave bashkëshortëve grave vajzave të ishë trevës së Hotolishtit Librazhdit e më gjerë , për faktin arsyen argumentin e thjeshtë shumë kuptim plot ”sepse sa i përket për atë perjudhë para gjatë luftës së dytë botrore , martesa bashkjetesa të tilla në më shumë se dy tre katër gra bashkëshorte , pra si martesa bashkjetesa kanë qënë mëse normale , si nga zakonet tradita shqiptare por edhe fetare”ndoshta primitive anadollake si tradita sa i përket për atë perjudh”, dhe këtë fakt realitet në atë perjudh nuk e ka bërë shpikur eksperimentuar si bashkjetesë me tre bashkëshorte vetëm Zyber Alliu.

Në Foto është Fshati Hotolisht Qëndër (i njësisë administrative të ishë Komunës Hotolisht,Rrethi i Bashkisë Librazhd,vendlindja vendbanimi i ishë kryeplakut të Hotolishtit Zyber Ali Alliut,dhe pasardhsve të tijë .

Por në atë përjudh jo vetëm në trevën e Hotolishtit Librazhdit’siçë edhe na kanë treguar dhe na tregojn banorët më të moshuarë me tregimet gojdhënat e tyre ” pothuajse shumica e kryefamiljarve të këtyre fisëve martoheshin bashkjetonin në mbi 2-3-4 bashkëshorte në të gjithë shqipërinë e asajë perjudhe si në jug shqipëri të mesme dhe të veriut , por një ndër arsyet sepse Zyber Alliu ka bashkjetuar krijuar familje njëkohësisht me tre bashkëshorte mund të ketë qën faktor kryesor vendimtarë , sepse Zyber Alliu ëshë martuar ka bashkjetuar krijuar familje me tre bashkëshorte njëkohësisht ,është se ka qën djal i vetëm djal azreti, dhë ambicjet e tijë kanë qën, që të ketë sa më shumë pasardhës trazhgimtarë të tijë , dhe se jo se mund të ketë qën ndonjë Don Zhuan apo Kozanov merakli histerik i dhënë marrzisht pasë oshkurit fustannellave të grave lozonjare bisht-luajtura bisht-përdhredhura apo dashnoresh” Sepse ai pra Zyber Alliu ,kto tre ishë bashkshorte të tijë i ka marë është martuar kurorzuarë ka bashkjetuar krijuar familje lën pasardhës me to,pikërisht me vullnetin miratimin dëshirën e atyre tre bashkëshortëve-bashkëjetuse , dhe të familjarve farefisit tyre të tyre , dhe si ishë bashkëshorte të tijë , nuk i ka grabitur mbajtur me forcë me dhunë”në shtëpinë kullën e tijë ” jashtë dëshirës vullnetit të tyre apo pa miratimin aprovimin e familjarve farefisit të këtyre ishtë tre bashkëshortëve të Zyber Alliut.

Pra nuk i ka pasur si skllave seksi”që i mbante në hareme apo burgje të tij”, dhe me pasë i përzinte degdiste rrugve , përkundrazi i ka respektuar deri në momentet e fundit të jetës së tijë kur e vranë në pusi pabesi, por edhe pasi e vranë bashkëshortin e tyre , edhe pas vdekjes së tijë, ato tri ishë bashkëshorte i qëndruan besnik bashkëshortit të tyre të ndjerë edhe pas vrasjes ndarjes nga kjo jetë të tijë , i qëndruan besnike të palëkundura nuk ranë në pensimizëm nuk u dekurajuan , pavarsisht se ishin edhe të reja në moshë, kishin kërkesa direkt indirekt presione nga vrasësit pasardhsit e vrasësve të Zyber Alliut , por edhe nga kuadrot kancerogjene të regjimit monist që u instalua, që të largoheshin nga shtëpija e ishë bashkëshortit të tyre të ndjerë tja linin fëmijt minorena jetima , edhe pa nënat e tyre , të rimartoheshin të krijonin fillonin jetën nga e para se ishin akoma të reja në moshë i testonin provokonin tundonin këta ishë kriminel gjakatarë .Porë ato nuk u tunduan nuk lakmuan nga ofertat presionet shantazhet kriminale edhe institucionale shtetërore që ju bënin pasë instalimit të regjiomit diktatorjal monist , për faktin arsyen e thjeshtë ,sepse ishin rridhnin nga familje fise fisnike stabile , jo nga familje fise të degjeneruarisht pa principe tradita shqiptare fetare , dhe pikërisht ato e bënë jetën të ardhmen e tyre kurban e flijuan jetën e tyre dhe i rritën shkolluan burrëruan me mund dhe sakrifica vajzat djemt fëmijët minoren jetim të ishë bashkëshortit të tyre të ndjerë Zyber Alliut.

Prandaj këto përralla telenovela mashtrime inskenime shfajsime të tyre dhe nga nga pasardhsit e tyre, nuk mund të jenë më interesante të pranushme besueshme as për Kala-majt për ti dëgjuarë këto përralla ,dhe jo më të jenë të besueshme për shqiptarët në tërsi ,apo për ne si pasardhes të këtyre të persekutuarve përndjekurve burgosurve të vrarve nga këta kriminel vrases bandit ordinjer si para lufte ,gjatë pushimit fashisto nazist,dhe gjatë diktaturës moniste 50-vjeçare ,pasardhës pinjoll të këtyre ishë kriminelve mostrumave pseudo atdhetare pseudo-dëshmorë,të cilët si pasardhs të tyre,akoma i shohin për jetojn orgazëm në dilirsi me kënaqsi krenari nostalgji letargji histeri filmat e prodhuar gjate monizmit nga kinostudjoja shqiperija e re si (Partizani vogël Velo që na vrau again beun taksidarin gjakpirsin e fshatit dhe na doli në mal partizan )etjer filma me tradhtarë ballist kolobracionist borgjez diversanta revizjonist sabotatorë reaksjonarë .Filma të cilët i ngushllonin amistojn i ngren në pjedestal si vrasës atentatorë heroj patriot atdhetarë pseudo-dëshmorë ,pikërisht këta ishe kriminel bastard keqbërës vrastare dhe pasardhsit specje konglemeratët mbetje te tyre që i kan lën si relike vazhdimsi trazhgimi të tyre.

Me respekt nga ne si pasardhes te ”Zyber Ali Alliut, i ”vrarë më 23-shtator të 1940-tës” në pusi-pabesi në ushtrim të detyrës fuksionit të ishë kryeplakut të Hotolishtit”.

Letër Kërkese e shkruar artikuluar nga Dashamir Aqif Alliu ”ishë vullnetarë në ishë uçk, ushtrin çlirimtare të kosovës ,nip i ”Zyber Ali Alliut”,- kryetarë i ”Shoqatës Atdhetare Zyber Alliu Hotolisht” i cili ka mbështetjen përkrahjen aprovimin nga të gjithë pasardhsit niprit stërniprit mbesat e Zyber Alliut , por edhe nga një pjese e madhe e banorve të njësisë bashkjake të ishë Komunës Hotolisht ‘Per këtë kërkësë të shkruar artikuluar drejtuar juve si perfaqsus të këtyre institucionëve shteterore – bashkjake arsimore.

Shpresojmë që vendimi juaj i drejtë për këtë kërkesë tonën legjitime drejtuar juve s’do vonojë.

Presim përgjigjen dhe vendimin tuaj.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Një koment Reagim i imi ‘’spontan i palektoruar redaktuar’’ ne rrjetet socjale kundrejt nje ”postimi eseje jo realiste nga stafi menaxhus mesimdhenes i ”Shkolles se Mesme te Bashkuar ne Fshatin Hotolisht Qender ” ne raport me Emrin vendlindjen biografine ”patriotike,-apo pseudopatriotike-kriminale vrastare” te personit Rrahman Qerim Cotës. Emer me te cilin eshte e emertuar pagzuar ”gjate sistemit monist” kjo shkoll padrejtsisht.

BA

Bashmir Aliu

 

RRAHMAN QERIM ÇOTA

SHKOLLA RRAHMAN COTA·04.12.2015

Lindi ne vitin 1913 ne lagjen Frarë, Hotolisht. Gjate pushtimit fashist se bashku me vellane Ymer Çota dhe kushëririn Mu harrëm Çota burgosen dhe internohen ne Kompabase, Itali. Me tej vuajnë dënimin ne Shkodër dhe Elbasan. Ne vitin 1943 gueriljet antifashiste te Elbasanit shpërthejnë burgun dhe arratisen për tu lidhur me Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare. Ne shkurt 1944 inkuadrohen ne batalionin partizan te Berzeshtes dhe me vone ne Brigadën e 17 Sulmuese ne te cilën komandant i batalionit te katërt ishte Muharrem Çota (Hoxhe Çota).

Rrahman Çota ra ne fushën e betejës heroikisht me 30.08.1944 ne një beteje me Gjermano-Ballistet ne Dosri te Peqinit. Sot prehet pranë te vëllait Ymer Çota ne varrezat e Dëshmoreve Librazhd.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Dashamir Alliu

Dashamir Alliu Të nderuar staf menaxhus i faqes së internetit në FCB”Shkolla Rrahman Cota”, Sa i përket për vendorigjinen- vendlindjen e personit të lartcekur konkretisht ”Rrahman Cotës” me emrin e të cilit është emërtuarë -pagëzuarë-identifikuarë”padrejtsisht-aksidentalisht në mënyrë të pamerituarë gjatë sistemit diktatorjal monist” Shkolla fillore tetvjeçare e mesme e bashkuarë në fshatin Hotolisht Qëndër”të ishë Komunës Hotolisht tashmë ” këtë emertim-pagzim identifikim të kësaj shkolle gjatë sistemit monist diktatorjal bolshevik e kanë bërë pikerisht ishë pseudo-kuadrot shushujat kancerogjene servilët puthadorët proviterët parazitët , që kanë pas qënë të instaluarë në institucionet shteterore në Librazhd -Hotolisht , gjatë ati sistemi monist diktatorjal, porë në emërtimin e padrejt të shkollës së mesme të bashkuarë në fshatin Hotolisht Qëndër ,e kanë pasë kërkuarë padrejtsisht primitivisht ndikuarë pikërisht edhe pasardhsit pseudopatriotet pseudo partizanet ”aksidental ” kinse demek si pseudo-bashkeluftetarë të tije” konkretisht pseudodëshmorit Rrahman Qerim Cota” si të shkolluarit përkëdhelurit të privilegjuarit e ati sistemi kancerogjen shkatrimtarë për mbarë ne si komb shqiptarë ,

Porë vendë-origjina – vendlindja e tijë”pra e Rrahman Qerim Cotës ” nukë është nga Hotolisht fshati apo lagja frarë, kjo qe keni cekur dokumentuarë në biografin-jetshkrimin e këti personi nuk eshte aspakt e vertet,sepse vendlindja e tij dhe e parardhsve të tij mund të jete dhe është në realitet para se të vendoseshin në trevën e Hotolishtit,- pikërisht nga fshatrat e Funarzit-Togzit apo Rrapunit, sepse nga ato fshatra e kanë vendorigjinën prejardhjen e tyre , dhe në ”HOTOLISHT FSHAT KONKRETISHT LAGJEN FRARE” parardhsit e tij dhe vet Rrahman Qerim Cota janë të ardhur si popullatë ” dhe jo vendali autokton siçë e keni përshkruar publikuarë në biografinë esenë jetshkrimin e mësipërm dedikuar pseudo-dëshmorit Rrahman Qerim Cotës porë janë ” vendosur në trevën e Hotolishtit siç jemi të informuarë nga parardhsit tanë gjyshrit baballarët tanë dhe nga më të moshurarit e ishë komunës së Hotolishtit se fisi dhe mbiemri Cotë është vendosur definitivisht për të banuaRënë fshatrat e trevës së Hotolishtit rreth vitëve 1930-të – 1935-së,

Dhe do ishte mirë dhe mëse e domosdoshme të interesohi ”ju si staf peta-llogjik – mësimdhënës të kësaj shkolle” pikerisht konkretisht tek banoret më të vjeter të ishë Komunës së Hotolishtit, që ta pasuroni kompletoni definitivisht biografinë”e lartë-cekur-publikuare’

jetën bëmat historitë bamirsitë ”pseudo-trimërt banditeske vrastare” kriminale pseudo-patriotizmin ndoshta të tijë , të kaluarën e tijë pozitive apo negative ”Patjetër që duhet të interesohi eksploroni që ta riplotsoni riformuloni biografin e ”Rrahman Qerim Cotës”” dhe më pasë të informoni vetveten tuajë në radhë të parë si mësim dhënës, porë edhe prindërit nxensit e kësaj shkolle të ciklit fillore tetvjeçarë dhe të mesëm .

Sepse ky personi pseudodëshmori me emrin e të cilit është pagëzuarë emërtuar identifikohet shkolla e mesme e bashkuar në fshatin Hotolisht Qëndër ”Pseudo-patrioti pseudo-deshmori imagjinare i rrejshem ” Rrahman Cota – Ymer Cota- Muharrem Cota,- kanë qën të denuar më burg ”nga drejtsija gjygjsija e asaj perjudhe” gjatë pushtimit nazi -fashist të shqiperise, konkretisht mund të interesohi edhe në institucionet përkatse të Ministrisë së punëve të brenshme konkretisht në komisarjatin e policisë në Librazhd -Elbasanit ,porë edhe në institucionet lokale bashkjake të njësisë administrative në Hotolisht dhe bashkisë në Librazhd , por edhe në institucionet e larta arsimore.

Se cila ka qënë arsyeja preteksi faktet argumenti krimi i mundshëm që kanë pasë bërë këta ”TRE” persona”pra të nderuar mësimdhënës të informohi se a kanë qënë të dënuarë nga drejtsija gjygjsija e asaj perjudhe për patriotizem atdhe-dashuri”nga pushtusit Nazi-Fashist”,apo kanë qënë të dënuarë përë veprime antilogjore kriminale kusaresh grabitqaresh banditeske vrastare antihumane antinjerzore ” .sepse ju si mësim-dhënës, porë edhe nxënsit që mësojnë ndjekin mësimet në këtë shkoll të fshatit Hotolisht-Qëndër, duhet ta dinë të jenë të informuare me realitetin biografinë të kaluarën e ndritur ”APO TE ZEZE ” ndoshta – patriotike, apo pseudo-patriotike dhe nse a e meriton a ”JO” që emertimin pagzimin me Emrin e tijë”Rrahman Qerim Cota ” të vazhdojë ta mbajë ”Shkolla e Mesme e Bashkuarë në Fshatin Hotolisht Qendër ” ku ju jeni të punsuarë jepni mesim, dhe ku mësojnë këta nxënës, thjesht interesohi të jeni të informuarë ta kuptoni realitetin sa i perket me të kaluaren biografine e ati personi, që ta definonin analizoni klasifikoni nese do të ndiheni krenarë të nderuar vlersuarë ,-apo të poshtruar nënçmuarë demonizuar kriminalizuarë me emertimin identifikimin e kesaj shkolle me emrin e” Rahman Qerim Cotës .

Sepse të nderuar mësimdhënës të kësajë shkolle në fshatin Hotolisht Qëndër , realiteti siperfaqsorë i hidhurë kriminal pseudo-patriotik pseudo-atdhetare sa i perket me këta emrat e këtyre tre personave të lartcekur,Ymer Qerim Cotën Muharrem Cotën ,- konkretisht edhe per Rrahman Qerim Coten,ka qënë dhë është së këta tre persona , i ka pasë dënuarë me burgim drejtsija gjygjsija e asaj perjudhe të 1940-tës (jo për patriotizem atdhedashuri)porë realiteti kriminalistik banditesk i tyre ka qenë të dënuar me burgim, pikerisht për krimin e vrasjes seë pabesë dhe tinzare kriminal banditesk të vrasjes në pusi dhe pabesi, të ishë kryeplakut të trevës së Hotolishtit (Zyber Ali Alliut),ky ka qënë dhe vazhdon të jetë realiteti e kaluara jetshkrimi biografija kriminale banditeske pseudopatriotike pseudoatdhetare e ketyre tre personave te lartcekur, dhe një natë para vrasjes së paramenduarë planifikuarë të ishë kryeplakut të Hotolishtit Zyber Ali Alliut, pikërisht këta tre persona pseudopatriot i kanë pasë shkuarë në shtëpinë kullën e tijë Zyber Ali Alliut në orët e vona të mbrëmjes si mysafirë në shtëpinë e tijë .

Dhe ai pra Zyber Ali Alliu si fisnik mikprits i traditës shqiptare , i ka mirpriturë respektuarë ju ka shtruarë darkë përë të ngrënë këtyre tre të pabesve bushshkelsave , që i kishi vajturë kinse si mysafirë, porë qëllimi prapavija e këtyre tre kriminelve vrastarë kishte pasë qënë që edhe ti luteshin përgjëroheshin , Zyber Alliut, që ai ditën e nesërme të mos shkonte në Elbasan siç e kishte pasë planifikuar, siç kishin qënë të informuarë këta tre vrasës për intinerarin rrugtimin e Zyber Alliut ditën e nesërme, porë të shkonte ti ndihmonte në projektimin e një vije uji për të ujitur tokat konkretisht në përroin – shehen e fshatit Kokrev ”porë interesantja ka qënë se këta tre vrasësit në ati vite të 1940-tës, nuk kanë pasur toka në fshatin Hotolisht Qëndër për ti ujitur nga kjo vi uji”sepse keta ishin vendosur në beligun e fshatit konkretisht në lagjen frarë, dhe ishin vendosurë banonin pa pëlqimin miratimin e banorve autokton te fshatit Hotolisht” ku këta vrasës i ishin luturë përgjëruarë Zyber Alliut që vetëm të shkonte ta projektonte ndimonte në skicimin e asajë vije uji pikërisht më 23-shtatorë të 1940-tës”ditë datë e cekur në të cilën e vranë në pusi dhe pabesi ishë kryeplakun e Hotolishtit Zyber Alliun”kurë kishte hyrë stina e vjeshtës, dhe uji në vjeshtë siç e dimë të gjithë si intelektual muzikant sportiste – qytetarë fshatarë, në atë stinë të vitit ësht i panevojshëm për të ujiturë tokat .

Porë Zyber Ali Alliu si njeri fisnik i padjallzuarë”sikurse ishin këta tre vrasësit e tijë” nuk dyshon aspak në lutjet përgjërimet e kërkesat e tre vrasësve të tij, dhe ju beson premton si pikërisht ditën e nesërme sapo të zbardh dita ai do të jetë në vëndin ku e kishin ftuarë këta tre të pabesë bukshkelsa,porë të tre këta kriminelë gjatë gjithë asaj nate nuk i kishte marë gjumi , dhe për tu siguruar se Zyber Alliu do të shkonte i sigurtë në pritën pusinë që ja kishin kurdisur për ta vrarë , pa zbardhur akoma dita e nesërme vrastare tek shtëpija kulla e Zyber Alliut, filloj të lehin qentë e shtëpisë kullës tre kaçe të Zyber Alliut , dhe tek dyert e shtëpisë së tijë shfaqet kaxhallosi xhebrahili krimineli bastardi Ymer Qerim Cota, që ishte më i vjetri për nga mosha nga këta dy kriminelët bastardët e tjerë , kur Zyber Alliu hap portat e dyerve të kullës së tijë, e fton në konakun e tijë mikpritës të burrave , dhe i bën kafen e Mëngjezit pikërisht Vrasësit të tijë.

Porë siç tregojnë vajza dhe djali më i vogël i Zyber Alliut në atë mëngjes Vrastarë Ymer Qerim Cota nuk e kishte pirë kafen që ja kishte bërë Zyber Alliu, porë në një moment te shkurtër kurë Zyberi i kishte kthyer shpinën Ymer Qerim Cota e kishte derdhur kafen në hirin e oxhakut të konakut të Zyber Alliut , dhe pasi e kishte derdhur kafen ishte ngritur e nxiste që të niseshin sa më parë drejt pusisë pritës, që ja kishin pregatitur, me arsyetimin mashtrimin kriminal vrastare se të gjithë burrat e Hotolishtit janë në përroin shehen e kokrevës duke e pritur për të punuarë në atë vi uji,dhe ky vemja i ngelur pa varr, e luste të niseshin sa më parë, sepse ashtu e dënoi Zoti Perendija” ti humbin kockat për pabesin krimet e tijë, porë përsëri Zyber Alliu si fisnik atdhetarë bamirs që ka pasë qënë në shpirtin formimin intelektin integritetin e tije burreror personalitetin e tijë , nuk dyshon aspak se pikërisht krimineli Ymer Cota , kishte ndejur gjithë natën pagjumë në zabelet ferrat gemushat në afërsi të shtëpisë së tijë , që më pasë Zyber Allin ta ftonte dërgonte në pritën pusinë që ja kishin pregatitur programuarë këta bushshkelës të pabesë kriminel .

Si pseudo-partizanë ”këta tre kriminel” edhe mund të kenë qënë të ingranuarë mpleksur rastesisht aksidentisht pikërisht në muajt javët ditët e fundit të asaj lufte,porë në atë luftë kundër pushtusve nazisto gjermanë nukë janë mpleksur kanë kontribuar sakrifikuare ,nga atdhetarija apo pseudo-patriotizmi atdhetarija e tyre ,në atë luftë konkretisht në radhët e atyre brigatave partizane që kanë operuarë luftuarë në rrethin e Librazhdit-Pogradecit -Elbasanit -Tiranës kundër pushtusve Nazisto Gjerman dhe tradhtarve kolobracionisteve shqiptare shqipfolsa!-keta tre pseudo patriot banorë ”grabitqarë uzurpatorë të pronave toksore të banorve autokton vendali të trevës së hotolishtit të atyre vitëve” por banorë aksidental mosmirjohsa të trëvës së hotolishtit të atyre viteve ,janë mpleksur në luftë për të kamufluarë mbuluarë justifikuare amistuarë krimet vrasjet banditeske antihumane anti njerzore që i kanë pasë bërë me vetedije gjakftstsi pare-mendim kriminal kusaresh ordinerësh banditësh .

Porë të nderuar mësimdhënës të kësaj shkolle , edhe sa i përket motivacionit ”Deshmor” në emertimin pagzimin identifikimin e kësaj shkolle gjatë sistemit diktatorjal monist!-ky motivacion pseudoargument mashtrus jo i vërtetë porë i shpifur i trilluarë ka qën jo i vertetë dhe jo realist ,sepse është mëse e e vertet se ky person ”Rrahman Qerim Çota” ka vdekur dhënë shpirtë gjatë luftës nga plagë të shkaktuara nga armët e zjarrin,porë realiteti ka qënë se ato plagë vdekjeprurse në trupin e tijë, nuk i shkaktuan armët e pushtusve nazisto gjermanë, apo armët plumbat e ballistave kolobracionistave në pseudobetejat imagjinare si të Sanço-Panços me Don Kishoti!-plagët në trupin e tijë ja shkaktoj pikerisht ai vetë me armët e tijë personale që i shkaktuan vdekjen,dhe a u vet-plagos nga pakujdesija apo paditurija neglizhenca e tijë,për këtë duhet të pyesni interesohi tek banorët e moshuare të ishë komunës së Hotolishtit ,por realiteti sa i perket në raport me këtë person pseudodëshmor është ky që kam trajtuar shtjelluarë sensibilizuar përë ju si mësimdhënës , nxënës të asaj shkolle ,se nuk ka rënë dëshmorë në fushë-betejë,porë ka vet-plagosur vetveten e tij plag të cilat më pasë i shkaktuan vdekjen ,dhe një motivacion i tillë i rrejshëm ”mashtrus inegsistent ” me motivacionin pseudo-deshmor është jo serjoz, porë poshtrus ofendus demonizus që kjo shkollë të vazhdojë të mbajë dhe të jetë e emëtuar identifikuarë me emrin mbiemrin e keti pseudo-patrioti pseudo-atdhetari pseudo-deshmori.

Dhe emertimi pag-zimi identifikimi vendosja e pllakes se mermert” të zezë e emrit Rrahman Cota” pikerisht në faqen e murit ballor në hyrje të asaj shkolle, dhe në deftesat dipllomat indekset që jep ”Shkolla e Mesme e Bashkuare ne fshatin Hotolish Qender”!ka qënë është ofendim poshtrim provokim kriminalizim denigrim për këtë shkollë mesimdhënës ,dhe nxensit që mësojnë në këtë shkollë,-dhe jo nder apo privilegj krenari apo frymzim për atdhedashuri për këtë shkollë mësim-dhënës nxënës që mësojnë neë këtë shkollë.

Kësaj shkolle në fshatin Hotolisht Qëndër” duhet ti hiqet emri i Rrahman Cotës, dhe thjesht të quhet Shkolla e Mesme e Bashkuar Hotolisht-Qëndër,- ose të riemërtohet pagzohet identifikohet me ndonjë datë të shënuarë historike për ne si komb shqiptarë, apo të ri-emërtohet me Emrin Mbiemrin e ndonjë patrioti atdhetari dëshmori realist të vërtetë nga treva e Hotolishtit.

Gjithsesi të nderuar mësimdhënës prindër të këyre nxënësve të kësaj shkolle dhe të njësisë bashkjake në Hotolisht dhe bashkisë së Librazhdit ,kjo që kam cekur denoncuarë sensibilizuar , është nje reagim opinion analiz e imja realiste ,dhe jo e shpifur e trilluarë-imagjinuarë , nëse emri i këti personi Rrahman Cota me të cilin është emërtuarë kjo shkollë gjatë sistemit monist aksidentalisht , ju bën nderë të ndiheni krenarë me me të kaluarën e tijë pseudo-patriotike banditeske kriminale vrastare, mos interesohi mos reagoni kërkoni nga institucionet kopetente shtetërore që kësaj shkolle ti hiqet emri i Rrahman Qerim Cotës.

Me respekt nga Dashamir Alliu nip i ”Zyber Ali Alliut”, ishë vullnetarë në ishë” UCK” ushtrinë çlirimtare të kosovës , njëkohësisht edhe kryetarë i shoqatës atdhteare ”Zyber Alliu-Hotolisht”.

Shperndaje ne
Updated: 26 Gusht, 2018 — 16:55

The Author

Dashamir Alliu

5 Comments

Add a Comment
 1. Nëse helbete ishë kryeplaku i trevës së Hotolishtit ju paska bërë ndonjë padrejtsit këtyre vrasësve ,apo na i ka pas prekur nga nderi morali….-?(sepse pas vrasjes që bënë )ata dhe pasardhsit e tyre bashkpuntoret menaxhusit projektusit profiteret menaxhusit e asaj vrasje ,- kanë shpifur propoganduare dezinformuar zi e terr kundrejt personalitetin të Zyber Alliut pasardhsve të tijë sidomos gjatë sistemit 50-të vjeçare monist ,se ai ka qën Agai Beu Gjakpirsi i Popullatës sët rëvës së Hotolishtit ,kinse demek ai ju ka pas bërë padrejtsit ,dhe këta u detyruan të kundërshtontjn reagojn konvertoheshin në Robin Huder M…r – Spadejmenër kriminel Vrasësës ,Por lind pyetja natyrshëm se çfare padrejtsit ju paska bërë ishë kryeplaku i Hotolishtit këtyre kriminelve ardhacak vrases jo autokton vendali,sepse në trevën e Hotolishtit këta vrasës të afërmit familjarët farefisi i tyre nuk ishin vendali, porë të ardhur ngulitur vendosur me Çadra fillimisht më pas i konvertuan transformuan ndërtuan shtëpi, në pronat e përbashkëta toksore të Popullatës autoktone të Hotolishtit pa lejen miratimin aprovimin e tyre pikërisht në ato vite të pas 1930-tës1935-sës .A mos ka qënë kjo vallë arsyeja inspirimi tundimi kriminal grabitqarë që këta vrasës e ftuan në pusi prit dhe e vranë ishë kryeplakun e trevës së Hotolishtit ,që mos të kishin kundërshtarë të gllabëronin ozurponin grabisnin pronat toksore të banorve autokton të Hotolishtit?sepse Zyber Alliu si ishe kryeplakut i zgjedhur nga popullata e Trevës së Hotolishtit duhet të mbronte interesat pronat toksore të kësaj popullate autoktone , nga këta mysafir të pa ftuar të pa mirpritur .Pra lind pyetja natyrshëm çfare padrejtsije shoqërore klasore ju paska bërë ishe kryeplaku I treves ae Hotolishtit Zyber Alliu këtyre në një moment kur këta nuk ishin nuk rezultonin si banore autokton të trevës së Hotolishtit ,nuk kanë pasur pasuri prona toksore apo shtepi hane stane qe Zyber Alliu mund tjua ket mare okupuara grabitur !pra ishte e kunderta ishin pikërisht këta Kriminel vrasës që me ardhjen ngulitjen vendosjen ozurpimin grabitjen e pronave toksore te popullates autokton të Hotolishtit, kishin shqetsuar çprogramuarë çorjentuarë në jetën punët e tyre të përditshme pikërisht këtë popullaten autoktone dhe kryeplakun i cili ishte i detyruar obliguar nga posti pergjegjsija që i kishin dhënë besuarë, të kundërshtonte mbronte të drejtat e kësaj popullate nga këta ozurpatorë grabitqarë të pronave toksore të kësaj popullate të trevës së Hotolishtit ,Pra ishin pikërisht këta vrasës që kishin ardhur si mysafir të pa ftuar të pa mirpritur në trevën e Hotolishtit të asaj perjudhe,dhe jo popullata e Hotolishtit dhe kryeplaku i tyre Zyber Alliu që kishin bërë inkursione ekspasion grabitqaresh , ju kishin vajtur këtyre vrasësve I kishin shqetsuar merzitur provokuar (si mysafir të pa ftuar të pamirpritur) në fshatrat vendbanimet shtepite pronat toksore të tyre, për tjua grabitur ozurpuar si prona toksore pyje livadhe djerrina kullota lumej liqene stane mullijt ,apo në shtëpit e tyre për ti ç nderuar prekur poshtruar moralisht ,në këtë rast ka qën e kunderta.

  Dhe pas vrasjes kriminale banditeske të Zyber Alliut ,pikërisht Vrasesit dhe pasardhsit e tyre ,bashkpuntoret e tyre shpifën përbaltën dezinformuan kriminalisht kundrejt personalitetin të Zyber Alliut se kinse demek ky ju kishte bërë padrejtsit shoqërore klasore këtyre vrasësve , por se ishë kryeplaku i trevës së Hotolishtit Zyber Ali Alliu na i pas kish prekur edhe nga nderi dhe morali këta vrasës !Por interesantja ka qën dhe vazhdon të jetë enigmatike edhe për ditët e sotme që kerkon pergjigje ,se nuk e than për mendon as një herë të vetme edhe kur i denuar me burg ligjet e asaj perjudhe si Vrasës se konkretisht çfare padrejtsije ju kishte bërë atyre Zyber Alliu ,dhe nëse ky i kishte prekur nga nderi morali familjarisht farefisnor cilat konkretisht me emer mbiemer nga gjyshet bashkeshortet tezet hallat vajzat mbesat e tyre Zyber Alliu i kishte ‘’Sulmuar apo shfrytzuar seksualisht’’ pa deshirë vullnetin aprovimin miratimin e tyre (por në seancat gjygjesore tw asaj perjudhe , e kishin pasë mohuar ta kishin bërë atë vrasje) nuk kishin dhënë arsye argumente fakte prova bindëse emra mbiemrat konkret në gjykata pikerisht per keto thashe-themnaja dezinformata shpifse tedencioze kriminale qe i shpifen artikuluan mjeshterisht propoganduan gjate sistemit monist .Por shpifjet trillimet inskenimet kundrejt personalitetin intigritetit fisnikeri së së Zyber Alliut, këta i bënë pikerisht në etapat e mevonshme, sidomos gjate sistemit monist (porë edhe në këto vitet e pas 90-tave)perjudh qeverisësve moniste kur pikërisht këta vrasës pasardhsit e tyre bashkpuntoret e tyre ne atë vrasje,ishin të perkrahurit përkëdhelurit mbështetsit të favorizuar it e regjimit monist stalinist kancerogjen shkatrimtare 50-vjeçare për ne si komb shqiptare.

  Sepse nga shpifjet dezinformatat inskenimet justifikuse tedencioze kriminale(kundrejt personalitetin të Zyber Alliut) pikërisht konkretisht nga vetë Vrasesit dhe pasardhsit e vrasësve të Zyber Alliut, po na vertetohet ajo thenje citati fala e urtë popullore tek ne si komb shqiptarë që decitivisht thotë! (Po të rrah keqtrajtoj dhe spo të lë me qajtë ankur)Pra po të malltretoj poshtoj shpif dezinformoj kriminalizoj përndjek akuzoj burgos vras ekzekutoj ! dhe skenarin refrenin muzikwn pikerisht une po ta orkestroj shkruaj dokumentoj (dhe ti nuk ke ku të ankohesh kerkosh të drejten tende se( Ligji dhe Maliqi) jam pikërisht une që ti kam bërë të gjitha këto padrejtsit kriminale antihumane antinjerzore vrastare)Dhe pikërisht këto epitete qëllime kriminale grabitqare vrastare karakteristika kriminale që i kanë pasur në fizikun gjakun memorjen e tyre kriminale pikerisht keta keqberes kriminel vrases , veprime kriminale vrastare të cilat edhe i kanë bërë implementuarë me vedije gjakftstsi kriminale vrastare edhe në praktik,- jo vetëm në teori!me shpifjet dezinformatat insiuatat inskenimet luajtjen stimulimin e kinse të viktimizuarit kinse ju është bërë e padrejta , dhe jane bere kryengrites revulocjonare idealist patriot atdhetare …–apo të pseudopatriotit atdhetarit ,pra mashtrimet prefide kriminale ,pikërisht këto epitete kriminale këta vrasës’’qe i kane pasur te instaluara ne memorjen AND-ne e tyre shpirterore’’ tja vesh in apostrofojn dedikojn imponojn bejn peshqesh indiviteve që ju kanë bërë keq padrejtsisht me qellimin kriminal per te kamufuar arsyetuar amistuar krimet e tyre (si ajo fjala e urtë popullore .-që thërët dhe bërtet çirret grabitqari lutet përgjërohet Hajduti krimineli vrasësi ,kapeni arrestoeni hajdutin vrasësin, në një moment që Hajdutin keqbërsi krimineli vrasësi, është pikërisht ky që beret theret çirret)Të cilët i kanë perndjekur anatemuar demonizuar akuzuar burgosur tradhtuar prer në bes ju kanë ngrën bukën përmbysur kupën ,apo edhe i kanë vrarë në pusi dhe pabesi për qëllimet e tyre kriminale grabitqare (jo patriotiko atdhetare jo vetem para dhe gjate regjimit monist por edhe ne keto vitet e pas 90-tave sepse vazhdimsija e pushtetit inkuzicionit te tyre criminal nuk u nderpre perkundrazi evoluan ne postet pozitat e tyre I nderuan testerat e partis na themeluan shoqata te persekutuarve politik parti demokratike pseudemokratike na u ben polic gjykatsa perkuror arsimtare mesues etjer , dhe inkuzicionin ghuetine tyre te shtrigave jane duke e vazhduar edhe ne keto vitet e pse 90-*tave te pseudemokracise pseudopluralizmit pikerisht kundrejt kundershtarve pseudoarmiqve te tyre imagjinare te instaluar ne trut memorjen AND-ne e tyre kriminale, per shkak te frikes qe eshte instaluar ne shpirtin memorjen e tyre per krimet vrasjet e tyre kriminale qi I kane beret e paret e tyre dhe ata vet si pasardhes te tyre , sipas fjales se urte popullore ‘’Shpif Shpif se Dicka do te Ngelet, qe do te thot se Mbrojtja me e mire ka qen dhe vazhdon te jete Sulmi, DHE NE KETE FUSHE LAMI KETA KAN QEN TE ARTISTE AKTOR TE PAKONKURENT TE TALENTUAR DHE VAZHDOJN TE JENE SUPERJOR DUKE SHPIFUR DEZINFORMUAR DHE KETE E KANE BER DHE DO VAZHDOJ TA BEJN SEPSE E DINE SHUME MIRE JANE FAJTORE DHE E KANE LEPURIN NE BARK GJATE GJITHE JETES SE TYRE DO TI NDJEK HIJA GJAKU VRASJA E PABES TRADHTARE QE I BEN ZYBER ALLIUT ),Sepse pikërisht të njëjtën lojë melodin simfoni telenovel kriminale kanë ‘’SHPIFSE PERBALTESE TEDENCIOZE KRIMINALE ’ e kane ’luajtur implementuare kronologjikisht me mjeshter servilitet sidomos gjatë sistemit monist pikërisht edhe Vrasesit e Zyber Alliut kundrejt tijë dhe pasardhsve të tijë .

 2. ”Poezi kushtuar Zyber Alliut,- dhe personaliteteve të tjerë atdhetar nga rrethi i Librazhdit dhe më gjerë”.

  Dhe me konkretisht për jetën, veprën, personalitetin, atdhetarin, humanizmin, shoqërinë miqësitë dhe cilësitë e vetit e tjera fisnike dhe burrërore patriotike atdhetare që i ka pasur në formimin intelektin memorjen karakterin botkuptimin e tijë Zyber Alliu, i ka përmbledhur dhe përkufizuar në disa strofa në poezi A,- Kojku.

  I cili ka qënë dhe është shumë i përkushtuar dhe i mirë – informuar për historikun e

  rrethit të Librazhdit dhe personalitetet që ka pasur dhe ka nxjerr ky rreth në të kaluarën e tij historike.

  Personalitete të cilët kanë qënë të formuarë brumosur dhe të dëshmuar në çdo aspekt të jetës, e në veçanti në aspektin kombëtar-atdhetare, dhe poezia kushtuar-dedikuarë Zyber Alliut dhe personalitetëve të tjerë atdhetarë nga Rrethi i Librazhdit dhe më gjerë nga A,- Kojku është kjo në vijim.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Po ju tregojë – dhe – këndojë një burrë me vlerë Zyber Alliu si skifter, si Ali Pashë Tepelena

  Tre gra i kishte mrena, tre gra në fis me nomë

  S’kishte burra që t’i çonte n’komë.

  Kur katuni skishë shpi e drithë në hambarë,

  Zyber Alliu bënte tregti me Strugë e Gostivar

  Kur katundit i mehej buka, Zyber Alliu ua binte nga Struga.

  Burrë me kulla,e pasuri atdhetari e fisnikëri me dyqone

  E hone e mulli, ku blunin drithërat bashkëfshatarët e tij

  Me punishte ku zinte raki dhe e pinte me shnet me miqtë e tij

  Nja ti burri s’ia vem dot hashën

  Se kishte mik për kok Aqif Pashën – Aqif Pash Elbasanin

  Kur fliste tek Zyber Alliu, si mik dridhej Honi.

  Ka pasë miqë dhe të tjerë burra, si Hajdar Blloshmi – Haki Blloshmi dhe Daut Gurra.

  Dhe Muzhaqt nga Polisi,Hasan Ymer Çotën e Beqir Ballin nga Funarsi Abaz Beqir Biçakun nga Qarrishta,

  Sali Agan e Hamdi Bej Ohrin, Xhemë – Gostivarin, komandant i xhandarmerisë në Qukës i pari.

  Dhe këta burra lidhën besë në luftën e Shkodrës

  Vullnetarë morën pjesë më 1913-ë -1914-ë.

  Në luftë të Shkodrës kanë marrë pjesë vetë

  Edhe Zeqë Bici e Daut Gurra dhe i treguan serbit se kombi shqiptar kudo ka burra.

  Dhe ky Zeqë Bici me një gunë çobani të gjithë luftën në komë e boni, Zyber Alliu nga Hotolishti ju tha serbëve kthehi mbrapa

  Se do ju varim dhe kryqëzojmë si e kryqëzuan Krishtin.

  Dhe këta burra atdhetarë më 1920-tën shkuanë në luftë të Vlorës vullnetarë

  Dhe ju bashkuan Selamë Musajtë për ta mbrojtur kombin dhe flamurin shqiptar,

  Nga armiqtë dhe tradhtarët.

  Dhe kur pushtuesit ktheheshin në vend të tijë,

  Se të tillë burra të kombit shqiptar u jepnin vetëm plumba

  Vdekje dhe varre në këtë Shqipëri

  Masanaj të tillë burra ktheheshin në shpi.

  Si atdhetar ne do i kujtojmë, asnjëherë s’do i harrojmë.

  (Poezi e shkruar nga A,- Kojku e ripërpunuar riplotsuarë kompletuar dhe përshtatur për këtë botim, nga Autori i Monografis D , Alliu, Monografi-Poezi e botuar në muajin Mars të 2011-tës e cila i kushtohet Zyber Alliut dhe personaliteteve të tjerë atdhetar nga rrethi i Librazhdit dhe më gjerë)

 3. ”Poezi kushtuar Zyber Alliut,- dhe personaliteteve të tjerë atdhetar nga rrethi i Librazhdit dhe më gjerë”.

  Dhe me konkretisht për jetën, veprën, personalitetin, atdhetarin, humanizmin, shoqërinë miqësitë dhe cilësitë e vetit e tjera fisnike dhe burrërore patriotike atdhetare që i ka pasur në formimin intelektin memorjen karakterin botkuptimin e tijë Zyber Alliu, i ka përmbledhur dhe përkufizuar në disa strofa në poezi A,- Kojku.

  I cili ka qënë dhe është shumë i përkushtuar dhe i mirë – informuar për historikun e

  rrethit të Librazhdit dhe personalitetet që ka pasur dhe ka nxjerr ky rreth në të kaluarën e tij historike.

  Personalitete të cilët kanë qënë të formuarë brumosur dhe të dëshmuar në çdo aspekt të jetës, e në veçanti në aspektin kombëtar-atdhetare, dhe poezia kushtuar-dedikuarë Zyber Alliut dhe personalitetëve të tjerë atdhetarë nga Rrethi i Librazhdit dhe më gjerë nga A,- Kojku është kjo në vijim.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Po ju tregojë – dhe – këndojë një burrë me vlerë Zyber Alliu si skifter, si Ali Pashë Tepelena

  Tre gra i kishte mrena, tre gra në fis me nomë

  S’kishte burra që t’i çonte n’komë.

  Kur katuni skishë shpi e drithë në hambarë,

  Zyber Alliu bënte tregti me Strugë e Gostivar

  Kur katundit i mehej buka, Zyber Alliu ua binte nga Struga.

  Burrë me kulla,e pasuri atdhetari e fisnikëri me dyqone

  E hone e mulli, ku blunin drithërat bashkëfshatarët e tij

  Me punishte ku zinte raki dhe e pinte me shnet me miqtë e tij

  Nja ti burri s’ia vem dot hashën

  Se kishte mik për kok Aqif Pashën – Aqif Pash Elbasanin

  Kur fliste tek Zyber Alliu, si mik dridhej Honi.

  Ka pasë miqë dhe të tjerë burra, si Hajdar Blloshmi – Haki Blloshmi dhe Daut Gurra.

  Dhe Muzhaqt nga Polisi,Hasan Ymer Çotën e Beqir Ballin nga Funarsi Abaz Beqir Biçakun nga Qarrishta,

  Sali Agan e Hamdi Bej Ohrin, Xhemë – Gostivarin, komandant i xhandarmerisë në Qukës i pari.

  Dhe këta burra lidhën besë në luftën e Shkodrës

  Vullnetarë morën pjesë më 1913-ë -1914-ë.

  Në luftë të Shkodrës kanë marrë pjesë vetë

  Edhe Zeqë Bici e Daut Gurra dhe i treguan serbit se kombi shqiptar kudo ka burra.

  Dhe ky Zeqë Bici me një gunë çobani të gjithë luftën në komë e boni, Zyber Alliu nga Hotolishti ju tha serbëve kthehi mbrapa

  Se do ju varim dhe kryqëzojmë si e kryqëzuan Krishtin.

  Dhe këta burra atdhetarë më 1920-tën shkuanë në luftë të Vlorës vullnetarë

  Dhe ju bashkuan Selamë Musajtë për ta mbrojtur kombin dhe flamurin shqiptar,

  Nga armiqtë dhe tradhtarët.

  Dhe kur pushtuesit ktheheshin në vend të tijë,

  Se të tillë burra të kombit shqiptar u jepnin vetëm plumba

  Vdekje dhe varre në këtë Shqipëri

  Masanaj të tillë burra ktheheshin në shpi.

  Si atdhetar ne do i kujtojmë, asnjëherë s’do i harrojmë.

  (Poezi e shkruar nga A,- Kojku e ripërpunuar riplotsuarë kompletuar dhe përshtatur për këtë botim, nga Autori i Monografis D,-Alliu, Monografi-Poezi e botuar në muajin Mars të 2011-tës e cila i kushtohet Zyber Alliut dhe personaliteteve të tjerë atdhetar nga rrethi i Librazhdit dhe më gjerë)

 4. Fakt argument tjeter realist shume domethenes sa i perket rreth patriotizmit atdhedashuris?apo pseudopatriotizmit pseudoatdhetaris te Rrahman Qerim Çotes ka te beje fakti se ishe grupet patriotike atdhetare idealist komuniste ilegale gureile te rrethit-qytetit te Elbasanit si burg te Elbasanit ku pushtusit nazi fashist dhe bashkpuntoret e tyre shqiofolsa mbanin te burgosur patriotet atdhetaret bashkeluftetaret e tyre,dhe per ti nxjerr nga ai burg bashkeluftetaret e tyre e sulmuan thyen hapen si ishe burg te Elbasanit ne nese spam i keqinfirmuar ne Pranveren e vitit 1943-tre dhe i nxoren nga ai burg ishe bashkeluftetaret e tyre, por nga ky shperthim hapje e burgut perfituan u arratisen edhe keta ishe te burgosur ordiner vrases konkretisht Y-Ç M-Ç dhe Rrahman Qerim Çota te cilet ishin te burgosur ne ate perjudh jo per patriotizem apo atdhetari, pore ishin burgosur nga drejtsija e asaj prejudhe me akuzen e vrasjes se ishe kryeplakut te Treves se Hotolishtit Zyber Ali Alliut,Dhe nese keta tre vrases ordiner qe perfituan u arratisen nga shperthimi i burgut te Elbasanit ,do te kushin qen te brymosur me te vertet patriotet atdhetar idealist, pikerisht sapo dolen perfituan u arratisen nga ky burg ne Pranveren e vitit 1943 duhet tju ishin bashkangjitur vullnetarisht ishe çetave kompanive brigatave partizane qe luftonin kunder pushtusve nazi fashist dhe bashkpuntorve te tyre shqiofolsa ,pore realiteti qendron se keta tre ish vrases nuk ishin aspak patriot atdhetare perkundrazi dhe u rikthyen tek tek te afrrmit e tyre ku ishin vendosur me banim ne rreze te malit te Shebenikut konkretisht vendin e quajtur Beligu i Hotolishtit,pra po te kishin qen patriot atdhetare keta tre vrases mbas daljes nga burgu i Elbasanit do tju ishin bashkuare ishe brigatave Partizane ,por nuk e ben nje veprim te till dhe nga pranvera e vitit 1943 dhe pothuajse deri ne pranveren veren e vitit 1944-tres jetuan te fshehur strukur si mijt endacak kaçak monopateve te Malit te Shebenikut ,dhe pikerisht ne javet muajt e fundit kur po prufundonte lufta dhe vendi po çlirohej nga ishe pushtusit Nazi Fsshist ,keta ishe pseudopatriot teorik u lajmeruan vullnetar u rreshtuan ne nje brigat partizane qe operonte ne Rrethin e Librazhdit Elbasanit Pogradecit, pra te nderuar lexus dhe ju si perfaqsus te ketyre institution eve lokale qendrore arsimore te shtetit ky ka qen dhe vazhdon te jet realiteti i patriotizmit atdhetaris? Apo i pseudopatriotizmit pseudoatdhetaris i ketyre tre personave konkretisht edhe i Rrahman Çotes me emrin e te cilit eshte e emertuar kriminaluzuar pagzuar ne vitin 1985-‘s Shkolla e Mesme e Bashkuar ne Fshatin Hotolisht Qender te njesis bashkjake Hotolisht

 5. RRAHMAN QERIM ÇOTA

  SHKOLLA RRAHMAN ÇOTA·04.12.2015

  Lindi ne vitin 1913 ne lagjen Frarë, Hotolisht. Gjate pushtimit fashist se bashku me vellane Ymer Çota dhe kushëririn Muharrëm Çota burgosen dhe internohen ne Kompabase, Itali. Me tej vuajnë dënimin ne Shkodër dhe Elbasan. Ne vitin 1943 gueriljet antifashiste te Elbasanit shpërthejnë burgun dhe arratisen për tu lidhur me Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare. Ne shkurt 1944 inkuadrohen ne batalionin partizan te Berzeshtes dhe me vone ne Brigadën e 17 Sulmuese ne te cilën komandant i batalionit te katërt ishte Muharrem Çota (Hoxhe Çota).

  Rrahman Çota ra ne fushën e betejës heroikisht me 30.08.1944 ne një beteje me Gjermano-Ballistet ne Dosri te Peqinit. Sot prehet pranë te vëllait Ymer Çota ne varrezat e Dëshmoreve Librazhd.

  Pikerisht ky fakt argument tjeter realist shume domethenes i mesiperm  qe e ka shkruar artikuluar postuar si civi biografi pseudopatriotike te Rrahman Çotes ne rrjetet socjale stafi drejtus mesimdhenes i Shkolles  se Mesme te Bashkuar na informon na i heq dilemat dyshimet mese mire  i nderuar lexus,dhe ju si perfaqsus te ketyre institucioneve lokale qendrore arsimore te shtetit  ka te bej edhe sa i perket rreth patriotizmit atdhedashuris?apo pseudopatriotizmit pseudo-atdhetaris se Rrahman Qerim Çotes, dhe te tre-kater bashkpuntorve te tij vrases, pra ka te beje fakti se ishe grupet patriotike atdhetare idealiste komuniste  ilegale gureile te rrethit-qytetit te Elbasanit si burg te Elbasanit ku pushtusit nazi fashist dhe bashkpuntoret e tyre shqipfolsa mbanin te burgosur patriotet atdhetaret bashkeluftetaret e tyre shiptar,dhe per ti nxjerr nga ai  burg bashkeluftetaret e tyre, e sulmuan thyen hapen si ishe burg te Elbasanit  nese sjam i keqinfirmuar e kan shperthyer si ishe burg te pushtusve nazisto gjerman  ne pranveren e vitit 1943-tre, dhe i nxoren nga ai burg ishe bashkeluftetaret e tyre.

  Por nga ky shperthim hapje e burgut perfituan u arratisen edhe keta ishe te burgosur ordiner vrases konkretisht Y-Ç M-Ç dhe Rrahman Qerim Çota, te cilet ishin te burgosur ne ate perjudh gjate pushtimit Nazi Fashist te vendit jo per patriotizem apo atdhetari, pore ishin burgosur nga drejtsija e asaj perjudhe, me akuzen e vrasjes se ishe kryeplakut te Treves se Hotolishtit Zyber Ali Alliut me 23 shtator te vitit 1940-t! 

  Dhe nese keta tre vrases ordiner qe perfituan u arratisen nga shperthimi i burgut te Elbasanit ,do te kishin qen te formesuar infektuar brymosur  me te vertet patriotet atdhetar idealist, pikerisht sapo dolen  perfituan u arratisen  nga ky burg ne Pranveren e vitit 1943-tre,duhet tju ishin bashkangjitur automatikisht vullnetarisht ishe çetave  kompanive brigatave divizioneve korpomatave partizane, qe luftonin kunder pushtusve Nazi Fashist ,dhe bashkpuntorve te tyre shqipfolsa .

  Pore realiteti qendron, se keta tre ish vrases nuk ishin aspak patriot atdhetare perkundrazi, dhe u rikthyen  tek te afermit e tyre ku ishin vendosur me banim ne rreze te malit te Shebenikut,konkretisht ne  vendin e quajtur Beligu i Hotolishtit.

  Pra po te kishin qen patriot atdhetare 24-ter karat keta tre vrases,mbas daljes nga burgu i Elbasanit, do tju ishin bashkuare ishe brigatave Partizane ,por nuk e ben nje veprim te till patriotiko atdhetar ,dhe nga pranvera e vitit 1943 dhe pothuajse deri ne pranveren veren e vitit 1944-tres,jetuan  te fshehur strukur si mijt endacak kaçak monopateve shpellave te Malit te Shebenikut .

  Dhe pikerisht vetem ne javet muajt e fundit kur po perufundonte lufta dhe vendi po çlirohej nga ishe pushtusit Nazi Fashist ,keta ishe pseudo-patriot teorik folflorik u lajmeruan si vullnetar u rreshtuan ne nje brigat partizane qe operonte ne Rrethin e Librazhdit Elbasanit Pogradecit.

  Pra te nderuar lexus,dhe ju si  perfaqsus te ketyre institutioneve lokale qendrore arsimore  te shtetit ky ka qen dhe vazhdon te jet realiteti i patriotizmit atdhetaris? Apo i pseudo-patriotizmit pseudo-atdhetaris i ketyre tre personave konkretisht edhe i Rrahman Qerim  Çotes me emrin e te cilit eshte e emertuar kriminalzuar pagzuar ne vitin 1985-‘s Shkolla e Mesme e Bashkuar ne Fshatin Hotolisht Qender te njesis bashkjake te ishe komunes Hotolisht!

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Ky sajt përdor Akismet-in për të pakësuar numrin e mesazheve të padëshiruara. Mësoni se si përpunohen të dhënat e komentit tuaj.